Từ khóa tìm kiếm: điện lực quá tải

Lưới điện quá tải tới 360%

VOV.VN - Đây là thực tế mang tải của các đường dây và trạm biến áp (TBA) 110kV-220kV trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.