Từ khóa tìm kiếm: điện mặt trời

Rà soát lại Quy hoạch điện VII vì sự phát triển bền vững của ĐBSCL
Rà soát lại Quy hoạch điện VII vì sự phát triển bền vững của ĐBSCL

VOV.VN - Hơn 18.000 MW của 14 nhà máy nhiệt điện than được phê duyệt theo Quy hoạch điện VII là vượt quá nhu cầu của khu vực ĐBSCL.

Rà soát lại Quy hoạch điện VII vì sự phát triển bền vững của ĐBSCL

Rà soát lại Quy hoạch điện VII vì sự phát triển bền vững của ĐBSCL

VOV.VN - Hơn 18.000 MW của 14 nhà máy nhiệt điện than được phê duyệt theo Quy hoạch điện VII là vượt quá nhu cầu của khu vực ĐBSCL.