Từ khóa tìm kiếm: diện tích hạn chế

Cận cảnh mô hình nuôi dế thu lãi 1 triệu đồng/tuần
Cận cảnh mô hình nuôi dế thu lãi 1 triệu đồng/tuần

Mô hình nuôi dế thương phẩm chỉ với 50m2 đất cùng 3 giờ/ngày để chăm sóc, người nuôi dế có thể thu lãi 1 triệu đồng/tuần.

Cận cảnh mô hình nuôi dế thu lãi 1 triệu đồng/tuần

Cận cảnh mô hình nuôi dế thu lãi 1 triệu đồng/tuần

Mô hình nuôi dế thương phẩm chỉ với 50m2 đất cùng 3 giờ/ngày để chăm sóc, người nuôi dế có thể thu lãi 1 triệu đồng/tuần.

Xem nghề nuôi dúi đặc sản cho thu nhập hàng trăm triệu đồng
Xem nghề nuôi dúi đặc sản cho thu nhập hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Ở nhiều nơi, con dúi núi đã được chọn là vật nuôi mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình khi có giá bán lên đến hàng triệu đồng/kg.

Xem nghề nuôi dúi đặc sản cho thu nhập hàng trăm triệu đồng

Xem nghề nuôi dúi đặc sản cho thu nhập hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Ở nhiều nơi, con dúi núi đã được chọn là vật nuôi mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình khi có giá bán lên đến hàng triệu đồng/kg.