Từ khóa tìm kiếm: Diễn viên kịch Ngọc Trinh

Ngọc Trinh và Nhà hát Kịch TPHCM chính thức ra tòa
Ngọc Trinh và Nhà hát Kịch TPHCM chính thức ra tòa

Diễn viên kịch Ngọc Trinh ra tòa theo giấy triệu tập về vụ tranh chấp hợp đồng với Nhà hát kịch TPHCM.

Ngọc Trinh và Nhà hát Kịch TPHCM chính thức ra tòa

Ngọc Trinh và Nhà hát Kịch TPHCM chính thức ra tòa

Diễn viên kịch Ngọc Trinh ra tòa theo giấy triệu tập về vụ tranh chấp hợp đồng với Nhà hát kịch TPHCM.