Từ khóa tìm kiếm: điều trị bằng Methadone

Cần giải pháp cai nghiện thay thế Methadone
Cần giải pháp cai nghiện thay thế Methadone

VOV.VN - Đến nay nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần giải pháp khác cho phù hợp với tình hình mới.

Cần giải pháp cai nghiện thay thế Methadone

Cần giải pháp cai nghiện thay thế Methadone

VOV.VN - Đến nay nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần giải pháp khác cho phù hợp với tình hình mới.