Từ khóa tìm kiếm: Đình chỉ

Tạm đình chỉ Chi cục trưởng đường bộ vì đường lún
Tạm đình chỉ Chi cục trưởng đường bộ vì đường lún

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết sẽ "trảm" người đứng đầu Chi cục quản lý đường bộ nếu để xảy ra sự cố.

Tạm đình chỉ Chi cục trưởng đường bộ vì đường lún

Tạm đình chỉ Chi cục trưởng đường bộ vì đường lún

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết sẽ "trảm" người đứng đầu Chi cục quản lý đường bộ nếu để xảy ra sự cố.