Từ khóa tìm kiếm: đình chỉ thi hành án

Tạm đình chỉ thi hành án chung thân cho ông Trần Văn Vót
Tạm đình chỉ thi hành án chung thân cho ông Trần Văn Vót

Thông tin từ gia đình ông Trần Văn Vót - người bị kết án tù chung thân có nhiều đơn kêu oan suốt 24 năm qua cho biết ông vừa được cho về nhà để chữa bệnh.

Tạm đình chỉ thi hành án chung thân cho ông Trần Văn Vót

Tạm đình chỉ thi hành án chung thân cho ông Trần Văn Vót

Thông tin từ gia đình ông Trần Văn Vót - người bị kết án tù chung thân có nhiều đơn kêu oan suốt 24 năm qua cho biết ông vừa được cho về nhà để chữa bệnh.