Từ khóa tìm kiếm: Ðinh Thế Huynh

Danh sách và tiểu sử 14 thành viên Ban Bí thư
Danh sách và tiểu sử 14 thành viên Ban Bí thư

VOV.VN - Với việc bổ sung thêm 2 ủy viên mới là ông Trần Thanh Mẫn và Trần Cẩm Tú, Ban Bí thư hiện có 14 ủy viên.

Danh sách và tiểu sử 14 thành viên Ban Bí thư

Danh sách và tiểu sử 14 thành viên Ban Bí thư

VOV.VN - Với việc bổ sung thêm 2 ủy viên mới là ông Trần Thanh Mẫn và Trần Cẩm Tú, Ban Bí thư hiện có 14 ủy viên.

Chân dung Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng
Chân dung Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

VOV.VN - Bộ Chính trị phân công ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành viên Thường trực Ban Bí thư giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Chân dung Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Chân dung Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

VOV.VN - Bộ Chính trị phân công ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành viên Thường trực Ban Bí thư giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Ông Trần Quốc Vượng thay ông Đinh Thế Huynh giữ chức Thường trực Ban Bí thư
Ông Trần Quốc Vượng thay ông Đinh Thế Huynh giữ chức Thường trực Ban Bí thư

VOV.VN - Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Thường trực Ban Bí thư giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Ông Trần Quốc Vượng thay ông Đinh Thế Huynh giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Ông Trần Quốc Vượng thay ông Đinh Thế Huynh giữ chức Thường trực Ban Bí thư

VOV.VN - Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Thường trực Ban Bí thư giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Ông Trần Quốc Vượng tham gia Thường trực Ban Bí thư
Ông Trần Quốc Vượng tham gia Thường trực Ban Bí thư

VOV.VN - Đồng chí Trần Quốc Vượng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định kể từ ngày 1/8/2017, trong thời gian đồng chí Đinh Thế Huynh điều trị bệnh.

Ông Trần Quốc Vượng tham gia Thường trực Ban Bí thư

Ông Trần Quốc Vượng tham gia Thường trực Ban Bí thư

VOV.VN - Đồng chí Trần Quốc Vượng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định kể từ ngày 1/8/2017, trong thời gian đồng chí Đinh Thế Huynh điều trị bệnh.

Đánh giá cán bộ còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, bệnh thành tích
Đánh giá cán bộ còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, bệnh thành tích

VOV.VN - Ông Đinh Thế Huynh: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải chọn công tác đánh giá cán bộ làm khâu đột phá để triển khai trong năm 2017.

Đánh giá cán bộ còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, bệnh thành tích

Đánh giá cán bộ còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, bệnh thành tích

VOV.VN - Ông Đinh Thế Huynh: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải chọn công tác đánh giá cán bộ làm khâu đột phá để triển khai trong năm 2017.

Nể nang, né tránh, cấp trên “sợ” cấp dưới khi lấy phiếu tín nhiệm
Nể nang, né tránh, cấp trên “sợ” cấp dưới khi lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, cấp trên “sợ” cấp dưới trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm hoặc đánh giá cán bộ cuối năm

Nể nang, né tránh, cấp trên “sợ” cấp dưới khi lấy phiếu tín nhiệm

Nể nang, né tránh, cấp trên “sợ” cấp dưới khi lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, cấp trên “sợ” cấp dưới trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm hoặc đánh giá cán bộ cuối năm

Đã đưa 13 vụ án lớn ra xét xử trong năm 2016
Đã đưa 13 vụ án lớn ra xét xử trong năm 2016

VOV.VN -Năm qua, Ban Nội chính cũng đã tham mưu Ban Chỉ đạo đưa 06 vụ án lớn ra xét xử sơ thẩm, 07 vụ án lớn ra xét xử phúc thẩm

Đã đưa 13 vụ án lớn ra xét xử trong năm 2016

Đã đưa 13 vụ án lớn ra xét xử trong năm 2016

VOV.VN -Năm qua, Ban Nội chính cũng đã tham mưu Ban Chỉ đạo đưa 06 vụ án lớn ra xét xử sơ thẩm, 07 vụ án lớn ra xét xử phúc thẩm

Ông Đinh Thế Huynh: Cần đổi mới mạnh mẽ hoạt động đối ngoại nhân dân
Ông Đinh Thế Huynh: Cần đổi mới mạnh mẽ hoạt động đối ngoại nhân dân

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị phải phối hợp thống nhất các hoạt động đối ngoại để phát huy sức mạnh tổng hợp.

Ông Đinh Thế Huynh: Cần đổi mới mạnh mẽ hoạt động đối ngoại nhân dân

Ông Đinh Thế Huynh: Cần đổi mới mạnh mẽ hoạt động đối ngoại nhân dân

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị phải phối hợp thống nhất các hoạt động đối ngoại để phát huy sức mạnh tổng hợp.

Ban Kinh tế Trung ương kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Ban Kinh tế Trung ương kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư

VOV.VN - Ban Kinh tế TƯ phải phát huy tinh thần chủ động, kịp thời tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư biện pháp, chủ trương để thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Ban Kinh tế Trung ương kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ban Kinh tế Trung ương kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư

VOV.VN - Ban Kinh tế TƯ phải phát huy tinh thần chủ động, kịp thời tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư biện pháp, chủ trương để thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Tăng cường nghiên cứu, dự báo tình hình thế giới, khu vực
Tăng cường nghiên cứu, dự báo tình hình thế giới, khu vực

VOV.VN - Ông Đinh Thế Huynh đề nghị Ban Đối ngoại TƯ tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo tình hình thế giới và khu vực.

Tăng cường nghiên cứu, dự báo tình hình thế giới, khu vực

Tăng cường nghiên cứu, dự báo tình hình thế giới, khu vực

VOV.VN - Ông Đinh Thế Huynh đề nghị Ban Đối ngoại TƯ tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo tình hình thế giới và khu vực.