Từ khóa tìm kiếm: Đinh Tiến Dũng

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Giá cả phải bình đẳng
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Giá cả phải bình đẳng

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Giá cả phải bình đẳng không những trong nước, cùng sản phẩm, cùng mặt hàng phải so với cả khu vực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Giá cả phải bình đẳng

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Giá cả phải bình đẳng

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Giá cả phải bình đẳng không những trong nước, cùng sản phẩm, cùng mặt hàng phải so với cả khu vực.