Từ khóa tìm kiếm: Đinh Văn Minh

Phải xử lý tài sản “khủng” của quan chức chứ không thể đứng nhìn

VOV.VN - Khó quy kết tài sản chưa giải trình được nguồn gốc là không hợp pháp. Tuy nhiên, không nên áp dụng tư duy cũ để rồi nhìn tài sản Nhà nước thất thoát.

Phòng chống tham nhũng cần “con hổ có răng”

VOV.VN -Hệ thống pháp luật, chính sách khá đầy đủ nhưng phát hiện, xử lý tham nhũng còn hạn chế, bởi giống “con hổ không răng” vì chưa đủ sức mạnh.

Trị tội tham nhũng – cần sửa gì trong Bộ Luật Hình sự?

VOV.VN - Nếu pháp luật hình sự phát huy được ý nghĩa sẽ góp phần quan trọng nhằm hạn chế tình hình tham nhũng phức tạp như hiện nay.