Từ khóa tìm kiếm: dỡ lệnh cách ly

Kết thúc cách ly y tế Bệnh viện Thận Hà Nội
Kết thúc cách ly y tế Bệnh viện Thận Hà Nội

VOV.VN - Theo Quyết định, bệnh viện Thận Hà Nội đã thực hiện đủ cách ly y tế 14 ngày và đáp ứng đủ các yêu cầu như quyết định của Bộ Y tế.

Kết thúc cách ly y tế Bệnh viện Thận Hà Nội

Kết thúc cách ly y tế Bệnh viện Thận Hà Nội

VOV.VN - Theo Quyết định, bệnh viện Thận Hà Nội đã thực hiện đủ cách ly y tế 14 ngày và đáp ứng đủ các yêu cầu như quyết định của Bộ Y tế.