Từ khóa tìm kiếm: đồ nhựa dùng một lần

Bang đầu tiên tại Australia cấm đồ nhựa sử dụng một lần
Bang đầu tiên tại Australia cấm đồ nhựa sử dụng một lần

VOV.VN - Nam Australia trở thành bang đầu tiên tại Australia ban hành lệnh cấm đồ nhựa sử dụng một lần.

Bang đầu tiên tại Australia cấm đồ nhựa sử dụng một lần

Bang đầu tiên tại Australia cấm đồ nhựa sử dụng một lần

VOV.VN - Nam Australia trở thành bang đầu tiên tại Australia ban hành lệnh cấm đồ nhựa sử dụng một lần.

Việt Nam huy động toàn xã hội vào phong trào chống rác thải nhựa
Việt Nam huy động toàn xã hội vào phong trào chống rác thải nhựa

VOV.VN - Việt Nam đã và đang huy động sự tham gia của cả xã hội vào phong trào chống rác thải nhựa, với mục tiêu không sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần vào năm 2025.

Việt Nam huy động toàn xã hội vào phong trào chống rác thải nhựa

Việt Nam huy động toàn xã hội vào phong trào chống rác thải nhựa

VOV.VN - Việt Nam đã và đang huy động sự tham gia của cả xã hội vào phong trào chống rác thải nhựa, với mục tiêu không sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần vào năm 2025.

Hãng hàng không New Zealand giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần
Hãng hàng không New Zealand giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần

VOV.VN - Hãng hàng không New Zealand vừa thông báo sẽ tiếp tục cắt giảm việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần nhằm góp phần giảm thải rác thải nhựa ra môi trường.

Hãng hàng không New Zealand giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần

Hãng hàng không New Zealand giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần

VOV.VN - Hãng hàng không New Zealand vừa thông báo sẽ tiếp tục cắt giảm việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần nhằm góp phần giảm thải rác thải nhựa ra môi trường.

Liên minh châu Âu sẽ cấm sản phẩm đồ nhựa dùng một lần
Liên minh châu Âu sẽ cấm sản phẩm đồ nhựa dùng một lần

VOV.VN - Nghị viện châu Âu đã chính thức thông qua dự thảo Chỉ thị liên quan tới việc giảm thiểu tác hại của các sản phẩm đồ nhựa tới môi trường.

Liên minh châu Âu sẽ cấm sản phẩm đồ nhựa dùng một lần

Liên minh châu Âu sẽ cấm sản phẩm đồ nhựa dùng một lần

VOV.VN - Nghị viện châu Âu đã chính thức thông qua dự thảo Chỉ thị liên quan tới việc giảm thiểu tác hại của các sản phẩm đồ nhựa tới môi trường.