Từ khóa tìm kiếm: Đỗ Văn Hùng

Ông Đỗ Văn Hùng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị
Ông Đỗ Văn Hùng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị

VOV.VN - Ông Đỗ Văn Hùng từng giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Trị.

Ông Đỗ Văn Hùng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị

Ông Đỗ Văn Hùng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị

VOV.VN - Ông Đỗ Văn Hùng từng giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Trị.