Từ khóa tìm kiếm: đỗ xe không trả phí ở TP HCM

Đỗ xe không trả phí ở TP HCM có thể bị từ chối đăng kiểm
Đỗ xe không trả phí ở TP HCM có thể bị từ chối đăng kiểm

Đỗ xe nhưng không trả tiền hoặc đỗ quá thời gian đăng ký, trả phí sai loại xe khi quá thời gian đóng phạt 15 - 30 ngày, ô tô vi phạm sẽ không được đăng kiểm.

Đỗ xe không trả phí ở TP HCM có thể bị từ chối đăng kiểm

Đỗ xe không trả phí ở TP HCM có thể bị từ chối đăng kiểm

Đỗ xe nhưng không trả tiền hoặc đỗ quá thời gian đăng ký, trả phí sai loại xe khi quá thời gian đóng phạt 15 - 30 ngày, ô tô vi phạm sẽ không được đăng kiểm.