Từ khóa tìm kiếm: đoàn xe tải kém an toàn

Xử lý doanh nghiệp có đoàn xe tải kém an toàn gây tai nạn giao thông
Xử lý doanh nghiệp có đoàn xe tải kém an toàn gây tai nạn giao thông

VOV.VN -Sở GT-VT tỉnh Tiền Giang chỉ đạo lực lượng thanh, kiểm tra Công ty Hưng Khỏe đoàn xe của doanh nghiệp vừa gây ra một số sự cố, TNGT nghiêm trọng

Xử lý doanh nghiệp có đoàn xe tải kém an toàn gây tai nạn giao thông

Xử lý doanh nghiệp có đoàn xe tải kém an toàn gây tai nạn giao thông

VOV.VN -Sở GT-VT tỉnh Tiền Giang chỉ đạo lực lượng thanh, kiểm tra Công ty Hưng Khỏe đoàn xe của doanh nghiệp vừa gây ra một số sự cố, TNGT nghiêm trọng