Từ khóa tìm kiếm: doanh nghiệp giải thể 6 tháng

Mỗi ngày có trung bình 270 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

VOV.VN - 9 tháng qua, cả nước có 73.103 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăngn hơn 48% so với cùng kỳ năm 2017.

9 tháng, số doanh nghiệp ‘hồi sinh’ tăng gần 60%

VOV.VN -9 tháng đầu năm, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 59,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Doanh nghiệp "chết" tiếp tục tăng mạnh

VOV.VN -8 tháng qua, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước.

Khoảng 200 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động mỗi ngày

VOV.VN - Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể và tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm là trên 36.600 doanh nghiệp. 

Hơn 28 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 4 tháng

VOV.VN -4 tháng đầu năm, cả nước có 28.235 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số việc làm dự kiến của khối doanh nghiệp này tạo ra cho 427,9 nghìn người.