Từ khóa tìm kiếm: doanh nghiệp hồi phục

Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là chìa khóa cho phục hồi tại Đông Nam Á
Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là chìa khóa cho phục hồi tại Đông Nam Á

VOV.VN - Hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp sẽ góp phần vào tăng trưởng đồng đều và hỗ trợ những nỗ lực phục hồi kinh tế từ Covid-19.

Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là chìa khóa cho phục hồi tại Đông Nam Á

Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là chìa khóa cho phục hồi tại Đông Nam Á

VOV.VN - Hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp sẽ góp phần vào tăng trưởng đồng đều và hỗ trợ những nỗ lực phục hồi kinh tế từ Covid-19.

Doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, khắc phục ảnh hưởng dịch Covid-19
Doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, khắc phục ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Bên cạnh việc duy trì kinh doanh, hỗ trợ việc làm cho người lao động, các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa đang chia sẻ, chung tay tiêu thụ nông, thủy sản.

Doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, khắc phục ảnh hưởng dịch Covid-19

Doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, khắc phục ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Bên cạnh việc duy trì kinh doanh, hỗ trợ việc làm cho người lao động, các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa đang chia sẻ, chung tay tiêu thụ nông, thủy sản.