Từ khóa tìm kiếm: đoanh nghiệp hưởng lợi từ EVFTA

Doanh nghiệp thủy sản ĐBSCL sẽ hưởng lợi từ EVFTA
Doanh nghiệp thủy sản ĐBSCL sẽ hưởng lợi từ EVFTA

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu 2018 của ĐBSCL đạt hơn 17 tỷ USD, trong đó mặt hàng nông, thủy sản chiếm hơn 60%.

Doanh nghiệp thủy sản ĐBSCL sẽ hưởng lợi từ EVFTA

Doanh nghiệp thủy sản ĐBSCL sẽ hưởng lợi từ EVFTA

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu 2018 của ĐBSCL đạt hơn 17 tỷ USD, trong đó mặt hàng nông, thủy sản chiếm hơn 60%.