Từ khóa tìm kiếm: doanh số nhiều mẫu xe nhập khẩu về 0

Cạn nguồn cung, doanh số nhiều mẫu xe nhập khẩu “về 0“
Cạn nguồn cung, doanh số nhiều mẫu xe nhập khẩu “về 0“

VOV.VN - Trong tháng 4/2018, nhiều mẫu xe nhập khẩu rơi vào tình trạng không bán được chiếc nào do không có nguồn cung hay bán nhưng không ai mua...

Cạn nguồn cung, doanh số nhiều mẫu xe nhập khẩu “về 0“

Cạn nguồn cung, doanh số nhiều mẫu xe nhập khẩu “về 0“

VOV.VN - Trong tháng 4/2018, nhiều mẫu xe nhập khẩu rơi vào tình trạng không bán được chiếc nào do không có nguồn cung hay bán nhưng không ai mua...