Từ khóa tìm kiếm: đổi giờ theo mùa

Châu Âu đổi giờ và sự rắc rối không cần thiết
Châu Âu đổi giờ và sự rắc rối không cần thiết

VOV.VN - 84% người dân châu Âu cho rằng việc đổi múi giờ hai lần trong năm từ mùa Hè sang mùa Đông và ngược lại là việc làm vô ích.

Châu Âu đổi giờ và sự rắc rối không cần thiết

Châu Âu đổi giờ và sự rắc rối không cần thiết

VOV.VN - 84% người dân châu Âu cho rằng việc đổi múi giờ hai lần trong năm từ mùa Hè sang mùa Đông và ngược lại là việc làm vô ích.

Châu Âu tiến gần hơn tới việc chấm dứt thông lệ đổi giờ theo mùa
Châu Âu tiến gần hơn tới việc chấm dứt thông lệ đổi giờ theo mùa

VOV.VN - Ủy ban châu Âu khẳng định sẽ tôn trọng quyết định của người dân châu lục này liên quan đến việc chấm dứt thông lệ đổi giờ theo mùa.

Châu Âu tiến gần hơn tới việc chấm dứt thông lệ đổi giờ theo mùa

Châu Âu tiến gần hơn tới việc chấm dứt thông lệ đổi giờ theo mùa

VOV.VN - Ủy ban châu Âu khẳng định sẽ tôn trọng quyết định của người dân châu lục này liên quan đến việc chấm dứt thông lệ đổi giờ theo mùa.