Từ khóa tìm kiếm: đổi mới mô hình quản lý

"Bệnh viện 108 là điển hình rất đáng tự hào trong đổi mới mô hình quản lý"
"Bệnh viện 108 là điển hình rất đáng tự hào trong đổi mới mô hình quản lý"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không chỉ nổi bật về chuyên môn, Bệnh viện 108 còn là một điển hình rất đáng tự hào trong đổi mới mô hình quản lý.

"Bệnh viện 108 là điển hình rất đáng tự hào trong đổi mới mô hình quản lý"

"Bệnh viện 108 là điển hình rất đáng tự hào trong đổi mới mô hình quản lý"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không chỉ nổi bật về chuyên môn, Bệnh viện 108 còn là một điển hình rất đáng tự hào trong đổi mới mô hình quản lý.