Từ khóa tìm kiếm: đổi mới tư duy người đứng đầu

Ngành khoa học công nghệ muốn bứt phá phải thay đổi tư duy lãnh đạo
Ngành khoa học công nghệ muốn bứt phá phải thay đổi tư duy lãnh đạo

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng, để khoa học và công nghệ Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng thì quan trọng nhất là thay đổi tư duy người đứng đầu.

Ngành khoa học công nghệ muốn bứt phá phải thay đổi tư duy lãnh đạo

Ngành khoa học công nghệ muốn bứt phá phải thay đổi tư duy lãnh đạo

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng, để khoa học và công nghệ Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng thì quan trọng nhất là thay đổi tư duy người đứng đầu.