Từ khóa tìm kiếm: Đồi Mộng Mơ

Điểm danh 4 "Vạn lý trường thành" nổi tiếng của Việt Nam
Điểm danh 4 "Vạn lý trường thành" nổi tiếng của Việt Nam

VOV.VN - Chưa thể tới "bản gốc", ngay tại Việt Nam, "vạn lý trường thành phiên bản Việt" cũng sở hữu cảnh đẹp không kém gì với di sản bên Trung Quốc.

Điểm danh 4 "Vạn lý trường thành" nổi tiếng của Việt Nam

Điểm danh 4 "Vạn lý trường thành" nổi tiếng của Việt Nam

VOV.VN - Chưa thể tới "bản gốc", ngay tại Việt Nam, "vạn lý trường thành phiên bản Việt" cũng sở hữu cảnh đẹp không kém gì với di sản bên Trung Quốc.