Từ khóa tìm kiếm: đội mũ công an cướp điện thoại

Đội mũ bảo hiểm của công an để đi cướp giật điện thoại trên phố
Đội mũ bảo hiểm của công an để đi cướp giật điện thoại trên phố

VOV.VN -Đi trên đường, Chung đội mũ bảo hiểm của lực lượng công an, phát hiện thấy có người sơ hở thì áp sát để giật điện thoại.

Đội mũ bảo hiểm của công an để đi cướp giật điện thoại trên phố

Đội mũ bảo hiểm của công an để đi cướp giật điện thoại trên phố

VOV.VN -Đi trên đường, Chung đội mũ bảo hiểm của lực lượng công an, phát hiện thấy có người sơ hở thì áp sát để giật điện thoại.