Từ khóa tìm kiếm: đối tác

Nga vẫn là một đối tác “khó chơi song cần thiết”
Nga vẫn là một đối tác “khó chơi song cần thiết”

VOV.VN - Nga vẫn là một đối tác “khó chơi” song lại là đối tác quan trọng cần thiết để giải quyết các cuộc xung đột lớn trên thế giới.

Nga vẫn là một đối tác “khó chơi song cần thiết”

Nga vẫn là một đối tác “khó chơi song cần thiết”

VOV.VN - Nga vẫn là một đối tác “khó chơi” song lại là đối tác quan trọng cần thiết để giải quyết các cuộc xung đột lớn trên thế giới.

Hiệp định TPP: Tổng thống Mỹ Obama gặp cản trở ngay trên sân nhà
Hiệp định TPP: Tổng thống Mỹ Obama gặp cản trở ngay trên sân nhà

VOV.VN -Thượng viện Mỹ vừa bác bỏ việc cho phép Tổng thống Obama thực hiện quyền xúc tiến thương mại TPA đối với Hiệp định TPP.

Hiệp định TPP: Tổng thống Mỹ Obama gặp cản trở ngay trên sân nhà

Hiệp định TPP: Tổng thống Mỹ Obama gặp cản trở ngay trên sân nhà

VOV.VN -Thượng viện Mỹ vừa bác bỏ việc cho phép Tổng thống Obama thực hiện quyền xúc tiến thương mại TPA đối với Hiệp định TPP.

Đối thoại kinh tế cấp cao Việt Nam-Pháp
Đối thoại kinh tế cấp cao Việt Nam-Pháp

VOV.VN -Việt Nam đề nghị Pháp hỗ trợ thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện (PAC).

Đối thoại kinh tế cấp cao Việt Nam-Pháp

Đối thoại kinh tế cấp cao Việt Nam-Pháp

VOV.VN -Việt Nam đề nghị Pháp hỗ trợ thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện (PAC).