Từ khóa tìm kiếm: đối thoại ASEAN - New Zealand

Tham khảo chính trị Việt Nam - New Zealand lần thứ 11
Tham khảo chính trị Việt Nam - New Zealand lần thứ 11

VOV.VN - Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ hiệu quả của New Zealand giúp nâng cao năng lực xuất khẩu các mặt hàng nông thuỷ sản.

Tham khảo chính trị Việt Nam - New Zealand lần thứ 11

Tham khảo chính trị Việt Nam - New Zealand lần thứ 11

VOV.VN - Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ hiệu quả của New Zealand giúp nâng cao năng lực xuất khẩu các mặt hàng nông thuỷ sản.