Từ khóa tìm kiếm: đối thoại kinh tế cấp cao Việt Nam - Hàn Quốc

Việt- Hàn: đối thoại kinh tế cấp Phó Thủ tướng đạt nhiều thoả thuận
Việt- Hàn: đối thoại kinh tế cấp Phó Thủ tướng đạt nhiều thoả thuận

VOV.VN - Cuộc đối thoại lần đầu được tổ chức nhằm hiện thực hoá sáng kiến lập cơ chế đối thoại kinh tế cấp cao Việt Nam - Hàn Quốc của Tổng thống Hàn Quốc.

Việt- Hàn: đối thoại kinh tế cấp Phó Thủ tướng đạt nhiều thoả thuận

Việt- Hàn: đối thoại kinh tế cấp Phó Thủ tướng đạt nhiều thoả thuận

VOV.VN - Cuộc đối thoại lần đầu được tổ chức nhằm hiện thực hoá sáng kiến lập cơ chế đối thoại kinh tế cấp cao Việt Nam - Hàn Quốc của Tổng thống Hàn Quốc.