Từ khóa tìm kiếm: đối thoại với dân đồng tâm

Bình yên trở lại Đồng Tâm, Chủ tịch Hà Nội cam kết không truy cứu
Bình yên trở lại Đồng Tâm, Chủ tịch Hà Nội cam kết không truy cứu

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội cam kết: "Không truy cứu trách nhiệm hình sự dân Đồng Tâm". Người dân xã Đồng Tâm vô cũng phấn khởi, vui mừng với kết quả cuộc đối thoại, những bức xúc, mệt mỏi như tan biến trong một buổi sáng.

Bình yên trở lại Đồng Tâm, Chủ tịch Hà Nội cam kết không truy cứu

Bình yên trở lại Đồng Tâm, Chủ tịch Hà Nội cam kết không truy cứu

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội cam kết: "Không truy cứu trách nhiệm hình sự dân Đồng Tâm". Người dân xã Đồng Tâm vô cũng phấn khởi, vui mừng với kết quả cuộc đối thoại, những bức xúc, mệt mỏi như tan biến trong một buổi sáng.

Chùm ảnh: Cuộc sống bình yên trở lại với xã Đồng Tâm
Chùm ảnh: Cuộc sống bình yên trở lại với xã Đồng Tâm

VOV.VN - Người dân đã trao trả 19 cán bộ, chiến sĩ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm.

Chùm ảnh: Cuộc sống bình yên trở lại với xã Đồng Tâm

Chùm ảnh: Cuộc sống bình yên trở lại với xã Đồng Tâm

VOV.VN - Người dân đã trao trả 19 cán bộ, chiến sĩ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm.

Ông Nguyễn Đức Chung đã nhận được kiến nghị của dân Đồng Tâm, Mỹ Đức
Ông Nguyễn Đức Chung đã nhận được kiến nghị của dân Đồng Tâm, Mỹ Đức

VOV.VN -Người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đã gửi “tâm thư” với 8 kiến nghị gửi tới Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Ông Nguyễn Đức Chung đã nhận được kiến nghị của dân Đồng Tâm, Mỹ Đức

Ông Nguyễn Đức Chung đã nhận được kiến nghị của dân Đồng Tâm, Mỹ Đức

VOV.VN -Người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đã gửi “tâm thư” với 8 kiến nghị gửi tới Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Sẽ thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất tại Đồng Tâm
Sẽ thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất tại Đồng Tâm

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định sẽ thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất tại Đồng Tâm

Sẽ thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất tại Đồng Tâm

Sẽ thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất tại Đồng Tâm

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định sẽ thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất tại Đồng Tâm