Từ khóa tìm kiếm: Đồn Biên phòng Mo Rai

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh trên biên giới Kon Tum
Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh trên biên giới Kon Tum

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Kon Tum đã phối hợp với chính quyền 13 xã, thuộc 4 huyện biên giới của tỉnh triển khai hiệu quả nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế- xã hội.

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh trên biên giới Kon Tum

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh trên biên giới Kon Tum

VOV.VN - Lực lượng biên phòng Kon Tum đã phối hợp với chính quyền 13 xã, thuộc 4 huyện biên giới của tỉnh triển khai hiệu quả nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế- xã hội.