Từ khóa tìm kiếm: đơn vị kinh tế hành chính đặc biệt

Truy tố 17 bị can gây rối và chống người thi hành công vụ ở Bình Thuận
Truy tố 17 bị can gây rối và chống người thi hành công vụ ở Bình Thuận

VOV.VN - Vụ gây rối, phá hoại tài sản và chống người thi hành công vụ tại Phan Rí và Phan Thiết vẫn đang được Công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Truy tố 17 bị can gây rối và chống người thi hành công vụ ở Bình Thuận

Truy tố 17 bị can gây rối và chống người thi hành công vụ ở Bình Thuận

VOV.VN - Vụ gây rối, phá hoại tài sản và chống người thi hành công vụ tại Phan Rí và Phan Thiết vẫn đang được Công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Đề xuất lập Hội đồng giám sát quyền lực của Trưởng đặc khu
Đề xuất lập Hội đồng giám sát quyền lực của Trưởng đặc khu

VOV.VN - Đại biểu Ngọ Duy Hiểu đề xuất lập Hội đồng gồm các chuyên gia để giám sát, khuyến nghị với Trưởng Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 

Đề xuất lập Hội đồng giám sát quyền lực của Trưởng đặc khu

Đề xuất lập Hội đồng giám sát quyền lực của Trưởng đặc khu

VOV.VN - Đại biểu Ngọ Duy Hiểu đề xuất lập Hội đồng gồm các chuyên gia để giám sát, khuyến nghị với Trưởng Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế: Tạo cơ chế cho đặc khu Vân Đồn
Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế: Tạo cơ chế cho đặc khu Vân Đồn

VOV.VN - Ông Vũ Hồng Thanh: Việc xây dựng khu hành chính – kinh tế đặc biệt ở tỉnh Quảng Ninh trên tinh thần là xin cơ chế chứ không xin kinh phí...

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế: Tạo cơ chế cho đặc khu Vân Đồn

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế: Tạo cơ chế cho đặc khu Vân Đồn

VOV.VN - Ông Vũ Hồng Thanh: Việc xây dựng khu hành chính – kinh tế đặc biệt ở tỉnh Quảng Ninh trên tinh thần là xin cơ chế chứ không xin kinh phí...