Từ khóa tìm kiếm: đóng cửa Quốc hội Anh

Thủ tướng Anh tìm kiếm hỗ trợ pháp lý để đóng cửa Chính phủ
Thủ tướng Anh tìm kiếm hỗ trợ pháp lý để đóng cửa Chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson đang tìm kiếm các lời khuyên pháp lý về việc liệu có thể đóng cửa Chính phủ trong 5 tuần hay không, bắt đầu từ 9/9 tới.

Thủ tướng Anh tìm kiếm hỗ trợ pháp lý để đóng cửa Chính phủ

Thủ tướng Anh tìm kiếm hỗ trợ pháp lý để đóng cửa Chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson đang tìm kiếm các lời khuyên pháp lý về việc liệu có thể đóng cửa Chính phủ trong 5 tuần hay không, bắt đầu từ 9/9 tới.