Từ khóa tìm kiếm: Đồng Khởi Bến Tre

Tấm gương đảng viên “công dân Đồng khởi”
Tấm gương đảng viên “công dân Đồng khởi”

VOV.VN - Nhiều cán bộ, đảng viên là những "cây cao bóng cả" tại tỉnh Bến Tre đã được vinh danh để chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Tấm gương đảng viên “công dân Đồng khởi”

Tấm gương đảng viên “công dân Đồng khởi”

VOV.VN - Nhiều cán bộ, đảng viên là những "cây cao bóng cả" tại tỉnh Bến Tre đã được vinh danh để chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Người dân Bến Tre truy điệu Lãnh tụ Cuba Fidel Castro
Người dân Bến Tre truy điệu Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

VOV.VN - Lãnh tụ Cuba, Fidel Castro ra đi không chỉ là đau thương, mất mát đối với Cuba mà còn với người dân quê hương Đồng Khởi – Bến Tre.

Người dân Bến Tre truy điệu Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Người dân Bến Tre truy điệu Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

VOV.VN - Lãnh tụ Cuba, Fidel Castro ra đi không chỉ là đau thương, mất mát đối với Cuba mà còn với người dân quê hương Đồng Khởi – Bến Tre.