Từ khóa tìm kiếm: Đông Nam Bộ

Hàng nghìn công nhân ngộ độc thực phẩm mỗi năm
Hàng nghìn công nhân ngộ độc thực phẩm mỗi năm

VOV.VN - Các vụ ngộ độc thực phẩm là do độc tố chiếm hơn 10%, nhiễm vi sinh chiếm gần 42%

Hàng nghìn công nhân ngộ độc thực phẩm mỗi năm

Hàng nghìn công nhân ngộ độc thực phẩm mỗi năm

VOV.VN - Các vụ ngộ độc thực phẩm là do độc tố chiếm hơn 10%, nhiễm vi sinh chiếm gần 42%

Có những bữa ăn công nhân giá chỉ 3.000đ
Có những bữa ăn công nhân giá chỉ 3.000đ

Bữa ăn công nhân tại các công ty trong khu công nghiệp có giá 8.000-10.000đ, còn tại các nhà trọ, bữa ăn chỉ có giá 3.000đ.

Có những bữa ăn công nhân giá chỉ 3.000đ

Có những bữa ăn công nhân giá chỉ 3.000đ

Bữa ăn công nhân tại các công ty trong khu công nghiệp có giá 8.000-10.000đ, còn tại các nhà trọ, bữa ăn chỉ có giá 3.000đ.