Từ khóa tìm kiếm: đóng phí xuất cảnh

Đề xuất công dân mỗi lần xuất cảnh phải đóng “phí chia tay”
Đề xuất công dân mỗi lần xuất cảnh phải đóng “phí chia tay”

VOV.VN - Theo đại biểu, nên quy định khi công dân ra nước ngoài thì có trách nhiệm đóng góp một khoản tiền gọi là “phí chia tay", khoảng 3-5 USD/người.

Đề xuất công dân mỗi lần xuất cảnh phải đóng “phí chia tay”

Đề xuất công dân mỗi lần xuất cảnh phải đóng “phí chia tay”

VOV.VN - Theo đại biểu, nên quy định khi công dân ra nước ngoài thì có trách nhiệm đóng góp một khoản tiền gọi là “phí chia tay", khoảng 3-5 USD/người.