Từ khóa tìm kiếm: Đột kích khách sạn chứa gái mại dâm ở Sài Gòn

Tạm giữ 2 nghi can môi giới bán dâm trong khách sạn ở Sài Gòn

Móc nối với các đối tượng môi giới mại dâm bên ngoài để cho thuê phòng mua bán dâm, mỗi ngày nhân viên và quản lý khách sạn thu về cả triệu đồng.