Từ khóa tìm kiếm: dự án chính phủ

Thủ tướng nêu quan điểm phân bổ nguồn vốn 10.000 tỷ đồng

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các bộ chức năng rà soát, ưu tiên vốn một phần từ vốn đầu tư công của giai đoạn 2016-2020 cho một số dự án đặc biệt cấp bách.