Từ khóa tìm kiếm: dự án du lịch tâm linh 3 nghìn tỷ

Khu du lịch tâm linh 3.000 tỷ ở Hòa Bình chưa đủ điều kiện để xem xét
Khu du lịch tâm linh 3.000 tỷ ở Hòa Bình chưa đủ điều kiện để xem xét

VOV.VN - Tỉnh Hoà Bình đã đề xuất làm khu du lịch tâm linh 3.000 tỷ đồng, tuy nhiên, dự án này chưa đủ điều kiện để Chính phủ xem xét.

Khu du lịch tâm linh 3.000 tỷ ở Hòa Bình chưa đủ điều kiện để xem xét

Khu du lịch tâm linh 3.000 tỷ ở Hòa Bình chưa đủ điều kiện để xem xét

VOV.VN - Tỉnh Hoà Bình đã đề xuất làm khu du lịch tâm linh 3.000 tỷ đồng, tuy nhiên, dự án này chưa đủ điều kiện để Chính phủ xem xét.