Từ khóa tìm kiếm: Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL

Trà Vinh: Tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Trà Vinh: Tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

VOV.VN -Đối tượng thanh tra hành chính tập trung vào công tác quản lý Nhà nước, thực hiện pháp luật tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản…

Trà Vinh: Tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Trà Vinh: Tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

VOV.VN -Đối tượng thanh tra hành chính tập trung vào công tác quản lý Nhà nước, thực hiện pháp luật tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản…