Từ khóa tìm kiếm: dự án treo hơn 10 năm. doanh nghiệp kêu cứu

Dự án “treo” hơn 10 năm, 600 hộ dân, doanh nghiệp kêu cứu
Dự án “treo” hơn 10 năm, 600 hộ dân, doanh nghiệp kêu cứu

VOV.VN -Dự án “ Nâng cấp, mở rộng kênh Chợ Gạo” giai đoạn 2, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang bị " treo"  hơn 10 năm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hàng trăm hộ dân.

Dự án “treo” hơn 10 năm, 600 hộ dân, doanh nghiệp kêu cứu

Dự án “treo” hơn 10 năm, 600 hộ dân, doanh nghiệp kêu cứu

VOV.VN -Dự án “ Nâng cấp, mở rộng kênh Chợ Gạo” giai đoạn 2, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang bị " treo"  hơn 10 năm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hàng trăm hộ dân.