Từ khóa tìm kiếm: dự án trọng điểm

Sức bật của vùng Đông Quảng Nam
Sức bật của vùng Đông Quảng Nam

VOV.VN - Quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu các tỉnh duyên hải miền Trung, Quảng Nam đang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Sức bật của vùng Đông Quảng Nam

Sức bật của vùng Đông Quảng Nam

VOV.VN - Quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu các tỉnh duyên hải miền Trung, Quảng Nam đang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.