Từ khóa tìm kiếm: dự báo của VEPR

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2015 có thể 6,1%, lạm phát 1,9%
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2015 có thể 6,1%, lạm phát 1,9%

VOV.VN -Dự báo này được nêu trong Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2015 với chủ đề “Tiềm năng hội nhập, thách thức hòa nhập”, vừa được công bố.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2015 có thể 6,1%, lạm phát 1,9%

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2015 có thể 6,1%, lạm phát 1,9%

VOV.VN -Dự báo này được nêu trong Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2015 với chủ đề “Tiềm năng hội nhập, thách thức hòa nhập”, vừa được công bố.