Từ khóa tìm kiếm: Dự báo GDP của APEC

Dự báo GDP của APEC tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng toàn cầu
Dự báo GDP của APEC tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng toàn cầu

VOV.VN - Dự báo GDP của APEC trong giai đoạn 2017 - 2018 sẽ đạt mức 3,8%, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu.

Dự báo GDP của APEC tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng toàn cầu

Dự báo GDP của APEC tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng toàn cầu

VOV.VN - Dự báo GDP của APEC trong giai đoạn 2017 - 2018 sẽ đạt mức 3,8%, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu.