Từ khóa tìm kiếm: du lịch thông minh tại Việt Nam

Hà Giang phát triển du lịch thông minh
Hà Giang phát triển du lịch thông minh

VOV.VN - Vừa qua, tại Hà Giang, Tổng cục Du lịch, UBND tỉnh Hà Giang và Tổng công ty Viễn thông MobiFone chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch Hà Giang thông qua chuyển đổi số và du lịch thông minh.

Hà Giang phát triển du lịch thông minh

Hà Giang phát triển du lịch thông minh

VOV.VN - Vừa qua, tại Hà Giang, Tổng cục Du lịch, UBND tỉnh Hà Giang và Tổng công ty Viễn thông MobiFone chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch Hà Giang thông qua chuyển đổi số và du lịch thông minh.