Từ khóa tìm kiếm: dù lượn Putaleng Việt Nam

Khai mạc giải thi đấu dù lượn Putaleng Việt Nam mở rộng
Khai mạc giải thi đấu dù lượn Putaleng Việt Nam mở rộng

VOV.VN - Giải thi đấu dù lượn đường trường Putaleng Việt Nam mở rộng năm 2019 là giải đấu đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Khai mạc giải thi đấu dù lượn Putaleng Việt Nam mở rộng

Khai mạc giải thi đấu dù lượn Putaleng Việt Nam mở rộng

VOV.VN - Giải thi đấu dù lượn đường trường Putaleng Việt Nam mở rộng năm 2019 là giải đấu đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.