Từ khóa tìm kiếm: dự lượng chât cấm

Phát hiện cơ sở bơm nước vào heo giết mổ trục lợi
Phát hiện cơ sở bơm nước vào heo giết mổ trục lợi

VOV.VN - Kiểm tra đã phát hiện cơ sở chứa 45 con heo hơi, trong đó 10 con đã bơm nước và một số tang vật nhằm trục lợi, gây hại cho người tiêu dùng.

Phát hiện cơ sở bơm nước vào heo giết mổ trục lợi

Phát hiện cơ sở bơm nước vào heo giết mổ trục lợi

VOV.VN - Kiểm tra đã phát hiện cơ sở chứa 45 con heo hơi, trong đó 10 con đã bơm nước và một số tang vật nhằm trục lợi, gây hại cho người tiêu dùng.

9 mẫu cá tra thương phẩm bị nhiễm dư lượng chất cấm
9 mẫu cá tra thương phẩm bị nhiễm dư lượng chất cấm

VOV.VN-Theo kết quả giám sát của Bộ NN&PTNN, có 9 mẫu cá tra thương phẩm trong tổng số 433 mẫu thủy sản nuôi bị nhiễm dư lượng chất cấm.

9 mẫu cá tra thương phẩm bị nhiễm dư lượng chất cấm

9 mẫu cá tra thương phẩm bị nhiễm dư lượng chất cấm

VOV.VN-Theo kết quả giám sát của Bộ NN&PTNN, có 9 mẫu cá tra thương phẩm trong tổng số 433 mẫu thủy sản nuôi bị nhiễm dư lượng chất cấm.