Từ khóa tìm kiếm: dự thảo kỳ thi THPT Quốc gia

Chuyên gia góp ý dự thảo kỳ thi THPT Quốc gia 2017
Chuyên gia góp ý dự thảo kỳ thi THPT Quốc gia 2017

VOV.VN -Để có thể góp ý được chính xác hơn, chúng ta cần nhìn lại kỳ thi năm nay (2016) và xem tổng thể toàn bộ đề án mới của Bộ.

Chuyên gia góp ý dự thảo kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Chuyên gia góp ý dự thảo kỳ thi THPT Quốc gia 2017

VOV.VN -Để có thể góp ý được chính xác hơn, chúng ta cần nhìn lại kỳ thi năm nay (2016) và xem tổng thể toàn bộ đề án mới của Bộ.