Từ khóa tìm kiếm: dự thảo Luật sửa đổi

Cựu GĐ Học viện Tư pháp: Không nên quy định luật sư tố giác thân chủ
Cựu GĐ Học viện Tư pháp: Không nên quy định luật sư tố giác thân chủ

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Thái Phúc đã nhấn mạnh như vậy khi bàn về khoản 3, Điều 19 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015.

Cựu GĐ Học viện Tư pháp: Không nên quy định luật sư tố giác thân chủ

Cựu GĐ Học viện Tư pháp: Không nên quy định luật sư tố giác thân chủ

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Thái Phúc đã nhấn mạnh như vậy khi bàn về khoản 3, Điều 19 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015.

Cần có quy định chuẩn để tính toán bồi thường oan sai
Cần có quy định chuẩn để tính toán bồi thường oan sai

VOV.VN - Dự thảo Luật sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cần có quy định chuẩn để các cơ quan nhà nước lấy làm căn cứ tính toán mức bồi thường.

Cần có quy định chuẩn để tính toán bồi thường oan sai

Cần có quy định chuẩn để tính toán bồi thường oan sai

VOV.VN - Dự thảo Luật sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cần có quy định chuẩn để các cơ quan nhà nước lấy làm căn cứ tính toán mức bồi thường.

Quy định trần quân hàm trong luật để không gây tiêu cực
Quy định trần quân hàm trong luật để không gây tiêu cực

VOV.VN - Trường hợp không quy định trong luật, đại biểu Quốc hội đề nghị phải có văn bản pháp luật quy định riêng về vấn đề này.

Quy định trần quân hàm trong luật để không gây tiêu cực

Quy định trần quân hàm trong luật để không gây tiêu cực

VOV.VN - Trường hợp không quy định trong luật, đại biểu Quốc hội đề nghị phải có văn bản pháp luật quy định riêng về vấn đề này.

Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội góp ý Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)
Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội góp ý Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

VOV.VN - Góp ý về điều kiện hưởng lương hưu suy giảm khả năng lao động, nhiều ý kiến cho rằng việc tăng độ tuổi được hưởng lên 5 năm là không hợp lý

Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội góp ý Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội góp ý Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

VOV.VN - Góp ý về điều kiện hưởng lương hưu suy giảm khả năng lao động, nhiều ý kiến cho rằng việc tăng độ tuổi được hưởng lên 5 năm là không hợp lý

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

VOV.VN -Các nội dung được các đại biểu tập trung góp ý là quy định số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội, chức danh Tổng thư ký Quốc hội.

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

VOV.VN -Các nội dung được các đại biểu tập trung góp ý là quy định số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội, chức danh Tổng thư ký Quốc hội.