Từ khóa tìm kiếm: dự trữ lương thực phòng bão

Người dân Lý Sơn dự trữ lương thực ứng phó với áp thấp nhiệt đới
Người dân Lý Sơn dự trữ lương thực ứng phó với áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Người dân huyện đảo Lý Sơn đang tất bật chuẩn bị lương thực dự trữ để phòng tình hình thời tiết xấu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Người dân Lý Sơn dự trữ lương thực ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Người dân Lý Sơn dự trữ lương thực ứng phó với áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Người dân huyện đảo Lý Sơn đang tất bật chuẩn bị lương thực dự trữ để phòng tình hình thời tiết xấu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.