Từ khóa tìm kiếm: dụng cụ sử dụng ma túy

U40 lên Hà Nội mua dụng cụ sử dụng ma túy về bán kiếm lời

VOV.VN - Tại cơ quan Công an Nguyễn Thị Hoài khai khận mua các dụng cụ sử dụng ma túy tại thành phố Hà Nội về bán với mục đích kiếm lời.