Từ khóa tìm kiếm: dùng miệng hút nước tiểu

Bác sỹ dùng miệng hút nước tiểu cứu bệnh nhân
Bác sỹ dùng miệng hút nước tiểu cứu bệnh nhân

VOV.VN - Bác sỹ phát hiện có khoảng 1 lít nước tiểu trong bàng quang bệnh nhân, nếu không kịp thời hút ra sẽ gây vỡ bàng quang, ảnh hưởng tính mạng.

Bác sỹ dùng miệng hút nước tiểu cứu bệnh nhân

Bác sỹ dùng miệng hút nước tiểu cứu bệnh nhân

VOV.VN - Bác sỹ phát hiện có khoảng 1 lít nước tiểu trong bàng quang bệnh nhân, nếu không kịp thời hút ra sẽ gây vỡ bàng quang, ảnh hưởng tính mạng.